באישור משרד הבריאות

הג'ל שלנו עבר בדיקות מחמירות בהצלחה במעבדה מורשית של משרד הבריאות וקיבל רשיון משרד הבריאות כחוק.