ראש רחב ופרופיל נמוך

של ראש המברשת במנקה לשון TUNG מפחיתים את רפלקס ההקאה הבלתי נעים.