• נתניה, ישראל
  • הקדר 42 / כתובת לדואר: ת.ד. 13113, נתניה 4237724